Kategorie balené vody - pitná, pramenitá a kojenecká voda

Málokterý spotřebitel ví, jaký je vlastně mezi vodami rozdíl a čím se má řídit při jejím nákupu. Následující informace Vám možná napoví.

Pitná voda

Běžně dostupná je pitná voda. Z etikety se obvykle nedozvíte nic o jejím původu, úpravě ani složení. Vodu této kvality používáte v domácnosti i jako užitkovou . Aby v ní nemohly vyrůst žádné mikroorganizmy, bývá často upravována různými chemickými přípravky, jejichž pach i sami cítíte.

Pramenitá voda

Kvalitní balenou vodu hledejte v kategorii pramenitých vod. Musí být čerpána z chráněného hlubinného zdroje a nelze do ní přidávat žádné látky. Vyjímkou je použití oxidu uhličitého při výrobě vody perlivé. Na etiketě si můžete přečíst důležité informace o zdroji a lokalitě, z níž voda pochází, najdete zde výrobce či dovozce, ale především údaje o základním minerálním složení. Je vhodná k trvalému přímému požívání dospělými i dětmi.

Nejpřísnější požadavky na kvalitu musí splňovat voda kojenecká

Česká republika si udržela ve své legislativě tuto výjimečnou kategorii vod, není upravována evropskými předpisy. Stejně jako voda pramenitá je kojenecká voda čerpána z chráněného hlubinného zdroje a je zakázána jakákoliv úprava měnící její složení. Přísně se sledují mikrobiologické i chemické parametry. Teprve po vyhodnocení kontrolních rozborů může být expedována. To znamená, že při koupi kojenecké vody máte jako spotřebitel jistotu, že kupujete vodu nejvyšší kvality a že voda v lahvi, kterou držíte v ruce, pochází z již kontrolované výrobní šarže.

Právě kojenecké vodě je věnována největší pozornost. V České republice je registrováno jen několik zdrojů vody, které splňují požadavky nutné pro zařazení do kategorie kojeneckých vod.

Výrobou kojenecké vody se zabýváme již sedmáctý rok. AQUA ANNA je kojenecká voda s nejdelší tradicí.

Tak proč nepít to nejlepší?