Vyjádření k pořadu "A dost!"

Vážení zákazníci,

po zhlédnutí tzv. nezávislého testu balených vod v pořadu „A dost“ považuji za nutné vás uklidnit a ujistit vás o naší maximální péči o kvalitu našich výrobků.

Každá šarže naší vody je podrobena v základních ukazatelích laboratornímu rozboru v akreditované laboratoři. Jsme tedy schopni doložit, že při expedici všechny šarže vyhověly přísným požadavkům pro kojeneckou vodu. Nad naším počínáním drží dohled stát prostřednictvím SZPI, která u nás i v obchodech provádí namátkovou kontrolu několikrát do roka. Tato inspekce určuje, do jaké míry došlo při překročení hodnot k ohrožení zdraví a rozhoduje i o případném stažení podezřelých šarží. V závěru letošního roku byl ze strany Státní zemědělské a potravinářské inspekce proveden kompletní rozbor náhodně vybraného výrobku AQUA ANNA a nebylo zjištěno žádné pochybení.

Počty kolonií při 36o C a  22o C je ukazatel jakosti balené vody.  Jedná se o všudypřítomné organismy, které se šíří i vzduchem. V pitné (kohoutkové) vodě je nenaleznete z důvodu provedené dezinfekce. U kojeneckých a pramenitých vod je nulová hodnota podezřelá, neboť naznačuje použití nepovolených úprav vody. Nicméně je zde stanoven limit těchto kolonií a to v době do 12 hodin od výroby. U pramenitých vod se tento ukazatel dále nesleduje, což napovídá o významu tohoto ukazatele.  Počty kolonií se během skladování mohou pochopitelně zvýšit, a to především v závislosti na způsobu skladování, ale i překročení stanoveného limitu není zdravotním rizikem.

Pro své zákazníky děláme maximum, a protože jsme si vědomi problematiky možného vzrůstu počtu těchto kolonií, nabízíme nákup kojenecké vody i na našem eshopu, kde máte naprostou jistotu, že byla voda správně skladována a že je tedy naprosto v pořádku.

Děkuji Vám za pozornost

Karel Findejs
Jednatel společnosti AQUA NOVA s.r.o.

Odkaz na kompletní rozbor z listopadu 2017