O kvalitě a složení kojenecké vody AQUA ANNA

Informace o zdroji vody

Zdrojem kojenecké vody je vrt o hloubce 180 m do spodnoturonské zvodně. Vrt byl vybudován v roce 1993 a je umístěn v ochranném pásmu březovského vodovodu na okraji obce Radiměř. Kvalita jímané podzemní vody je sledována již více jak 50 let a po celou dobu vykazuje stálost svého složení. Při svém vzniku byl vrt nazván RA-1 a voda z něj nesla obchodní název Českomoravská voda.

Název zdroje

RA-1 v letech 1993-2004
FROMIN v letech 2004-2009
AQUA ANNA od roku 2009

Složení vody

sírany (SO42-) 13,7 mg/l
chloridy (Cl-) 3,0 mg/l
fluoridy (F-) <0,10 mg/l
hydrogenuhličitany (HCO3-) 223 mg/l
hořčík (Mg2+) 3,64 mg/l
vápník (Ca2+) 77,6 mg/l
sodík (Na+) 1,1 mg/l
dusičnany (NO3-) 6,6 mg/l
draslík (K+) 1,1 mg/l
Celková mineralizace 325 mg/l

Odkaz na kompletní rozbor z listopadu 2017.

Charakteristické vlastnosti vody:

Složení vody je stabilní po celou dobu produkce a je optimální pro každodenní spotřebu. Ve srovnání s ostatními vodami na našem trhu lze podtrhnout její minimální obsah sodíku (1,1 mg/litr), významný obsah vápníku (77,6 mg/l) a optimální celkovou mineralizaci 325 mg/litr (doporučuje se rozmezí 250 až 500 mg/litr). Voda je deklarována jako KOJENECKÁ, což znamená, že je prostá jakýchkoliv úprav a je sledována akreditovanou laboratoří v každé výrobní šarži. Spotřebitelé mají tedy záruku, že naše kojenecká voda je v chemické a mikrobiální čistotě odpovídající požadavkům a to i bez nutnosti převařování.