O firmě a její historii

Výroba balené vody byla v Radiměři zahájena v závěru roku 1993 a to do vratných skleněných lahví pod obchodním názvem Českomoravská voda. Jak se ukázalo, tato volba nebyla pro danou dobu tím správným rozhodnutím. V celém světě nastupovala éra nevratných plastových obalů a to vedlo i v Radiměři k nutnosti převést výrobu do nevratných plastových lahví PET. Takto balená voda byla na základě různých obchodních dohod distribuována do obchodní sítě pod různými názvy (Českomoravská voda, Sv.Anna, AQUA plus, AQUA VIVA, AQUA SODA, Skalní voda, AQUA sport, Terra, Mince, Fromin, Pegares, Culligan, Fontána, atd.). V této době byla zahájena i produkce v nových vratných plastových lahvích o objemu 18,9 litru.

V roce 2004 byla ukončena nejednoznačnost obchodního názvu a na základě dohody s významným obchodním partnerem byla prodávána výhradně pod obchodním názvem FROMIN. V této souvislosti byl přejmenován i vrt RA-1 na FROMIN. A tak to mělo být navždy.

Ukázalo se však, že prodej na základě obchodní dohody a respektování požadavků našeho partnera poškozuje dobré jméno našeho výrobku. Potíže plynoucí z těchto vztahů logicky vyústily k nutnosti oddělení a nastolení definitivní jednoznačnosti názvu jak vrtu, tak obchodní značky. V roce 2009 byl proto vrt FROMIN definitivně přejmenován na AQUA ANNA a stejně tak byl změněn i obchodní název kojenecké a pramenité vody z produkce naší společnosti.

Naše současná produkce obsahuje různá balení:

  • klasické lahve 1,5 litru PET (skupinové balení po 6ks)
  • balení v nevratných lahvích PET o objemu 5 litrů
  • balení v lahvích PET 0,5 litru (skupinové balení po 12 ks)
  • balení ve vratných plastových lahvích o objemu 18,9 litru

V roce 2010 přicházíme na trh s novou kolekcí balené kojenecké vody, do které nově zařazujeme kojeneckou vodu balenou v lahvích PET 0,5 litru a v březnu roku 2010 jsme zahájili balení kojenecké vody i do vylehčených skleněných lahví o objemu 0,7 litru. Chceme svým zákazníků takto poděkovat za projevenou přízeň a deklarovat tím, že naším hlavním cílem je dobré jméno našich výrobků.

Kojenecká voda AQUA ANNA má v České republice nejdelší historii v kategorii kojeneckých vod.